DADES DEL CLIENT

Nom (Requerit)
Telf (Requerit)
Email (Requerit)
Empresa

DADES DEL VIATGE

Dia d'Anada
Dia de Tornada
Hora de Sortida
Hora de Tornada
Lloc de Sortida
Lloc de Destí
Número de places (Requerit)
Disponibilitat del vehícle al lloc de destí?  Si No
Descripció del viatje
Introdueix codi Captcha
captcha

En el moment d’incorporar les dades ens dóna el seu consentiment per al seu tractament, l’informem que aquestes dades formaran part del fitxer “CLIENTES / PROVEEDORES”, responsabilitat de Standing Cars SL inscrit a l’AEDP. La finalitat serà gestionar clients i proveïdors i les obligacions legals que se’n derivin. En condició de titular, en tot moment, podrà exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i/o Oposició de les seves dades mitjançant notificació per escrit a Standing Cars SL. Gran Via Carles III, 84, 3r, 08028 de Barcelona o al correu electrònic standingcars@standingcars.com, tal i com estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre en matèria de  Protecció de Dades de Caràcter Personal.