PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment d’allò que disposa el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, STANDING CARS SL informa a l’usuari/client que totes les dades de caràcter personal que ens proporciona mitjançant el web, són incorporades en un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de STANDING CARS SL.

Les dades de caràcter personal seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, tramitar comandes, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària, via ordinària o electrònica, als seus clients o usuaris, sobre productes que puguin ser del seu interès. Aquesta acceptació sempre tindrà caràcter revocable.

STANDING CARS SL garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal, quan aquestes siguin objecte de tractament, en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat preceptives segons la legislació vigent. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a STANDING CARS SL eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels serveis comercialitzats per STANDING CARS SL, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa de l’usuari /client a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de dur a terme el servei ofert per STANDING CARS SL.

L’usuari podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel•lació i, si és el cas, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions previstos en la LOPD. Per a exercitar aquests drets, i per a qualsevol informació, pot contactar amb nosaltres per correu postal, en la següent adreça: Gran Via Carles III, 84, 3r, 08028 de Barcelona.