DADES DEL CLIENT

Nom (Requerit)
Telf (Requerit)
Email (Requerit)
Empresa

DADES DEL VIATGE

Dia d'Anada
Dia de Tornada
Hora de Sortida
Hora de Tornada
Lloc de Sortida
Lloc de Destí
Número de places (Requerit)
Disponibilitat del vehícle al lloc de destí?  Si No
Descripció del viatje
Introdueix codi Captcha
captcha

En el moment d’incorporar les dades ens dóna el seu consentiment explícit per al seu tractament, l’informem que aquestes dades formaran part del fitxer “CLIENTES / PROVEEDORES”, responsabilitat de Standing Cars SL inscrit a l’AEDP. La base de legitimació és el consentiment de l’interessat. La finalitat serà gestionar clients i proveïdors i les obligacions legals que se’n derivin. No es cediran dades a tercers ni es faran transferències internacionals. En condició de titular, en tot moment, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió(dret a l’oblit),oposició, dret a la portabilitat i/o dret a la limitació del tractament de les seves dades per escrit a standingcars@standingcars.com, tal i com estableix el RGPD 2016/679.