DADES DEL CLIENT

  Nom (Requerit)
  Telf (Requerit)
  Email (Requerit)
  Empresa

  DADES DEL VIATGE

  Dia d'Anada
  Dia de Tornada
  Hora de Sortida
  Hora de Tornada
  Lloc de Sortida
  Lloc de Destí
  Número de places (Requerit)
  Disponibilitat del vehícle al lloc de destí? SiNo
  Descripció del viatje
  Introdueix codi Captcha
  captcha

  En el moment d’incorporar les dades ens dóna el seu consentiment explícit per al seu tractament, l’informem que aquestes dades formaran part del fitxer “CLIENTES / PROVEEDORES”, responsabilitat de Standing Cars SL inscrit a l’AEDP. La base de legitimació és el consentiment de l’interessat. La finalitat serà gestionar clients i proveïdors i les obligacions legals que se’n derivin. No es cediran dades a tercers ni es faran transferències internacionals. En condició de titular, en tot moment, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió(dret a l’oblit),oposició, dret a la portabilitat i/o dret a la limitació del tractament de les seves dades per escrit a standingcars@standingcars.com, tal i com estableix el RGPD 2016/679.