AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment d’allò disposat a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), informem que el titular d’aquest lloc web és STANDING CARS SL:

Titular: STANDING CARS SL
Adreça: GRAN VIA CARLES III, 84, 3r, 08028 Barcelona
E-mail: standingcars@standingcars.com
Telèfon: 93 496 57 26
Fax: 93 496 57 01
C.I.F.: B-61655510
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 30661, foli 164, full B 177715.

Els continguts d’aquest web (URL), tant texts, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de STANDING CARS SL, i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel•lectual i Industrial, quedant, per tant, prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

Respecte de les ressenyes de serveis de terceres persones que poguessin aparèixer en el web, STANDING CARS SL, reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual, no implicant la seva menció o aparició en el web, l’existència de drets sobre els mateixos.

Tot enllaç de terceres persones a aquest web, haurà de ser-ho a la seva pàgina principal o d’entrada.

STANDING CARS SL, es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en el seu web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

La companyia no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, ni assumirà responsabilitat per problemes tècnics o errades que es produeixin durant la connexió a Internet. Tampoc no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware), o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

STANDING CARS SL es reserva el dret d’iniciar les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions.

Queda expressament prohibit:

1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il•lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de terceres persones, o què, de qualsevol forma, puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de STANDING CARS SL.

2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dels drets de propietat intel•lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a terceres persones, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que es fa, o que es pretén fer.

3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o que resulti legalment permès.

4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin fer malbé o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de STANDING CARS SL, o de terceres persones, o que puguin fer malbé els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

5. L’obtenció o inclús el propòsit d’obtenció dels continguts, emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a disposició a aquest efecte en general, dels que s’empren habitualment a Internet per a aquest efecte, sempre que no signifiquin cap perill de dany o inutilització del web, dels serveis i/o dels continguts.

STANDING CARS SL exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i, en particular, tot i que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar.